55 34 50 03

adm@fondenclemens.dk

Sikkermail: sikkermail@fondenclemens.dk

CVR nr. 29268991

Ansøgninger sendes til: job@fondenclemens.dk

Safeguarding children and young people in residential care and foster care

Erasmus; Safeguarding children and young people

Det projekt der omtales her, er et stort europæisk Erasmus- projekt, der meget kort fortalt drejer sig om undersøgelse af, hvordan man via undervisning på pædagoguddannelsen kan klæde de kommende pædagoger på til at varetage opgaven omkring oplysning, dannelse og beskyttelse af børn og unges seksuelle grænser og adfærd.

Vi er inviteret med af UCSJ, som eneste danske institution og blandt kun ganske få andre europæiske institutioner / praktikere overhovedet.

Projektet startede i 2015, hvor vi i efteråret deltog i en konference i Amsterdam, senere møde i Belgien. Efteråret 2016 havde vi projektgruppen i Danmark – hvor praktikere fra Holland og Belgien så nogle af vores afdelinger + vores rideterapi-gård – de var meget begejstrede for vores hjemlige huse kombineret med stor faglig viden og kunnen.

Se de medvirkende + mere om projektet her

http://www.amsterdamuas.com/safeguarding-children/news/news/news/content/folder/2016/10/safeguarding-team-starts-in-amsterdam.html