55 34 50 03

adm@fondenclemens.dk

Sikkermail: sikkermail@fondenclemens.dk

CVR nr. 29268991

Ansøgninger sendes til: job@fondenclemens.dk

Målgrupper​

Målgruppe

Opholdsstedet er godkendt til 45 børn/unge i alderen 4 til 18 år med mulighed for forlængelse til det 23. år. Afdelingen Gaarden rummer 9 pladser, Clemens rummer 9 pladser, Butterfly rummer 9 pladser, Vejløvej rummer 9 pladser og Dyssevej rummer 9 pladser, men er pr 15/11-18 lukket ned som døgnafdeling. Gaarden er aldersgruppen 4 til 14 år ved indskrivning med mulighed for forlængelse. På Clemens er aldersgruppen 10 til 18 år ved indskrivning med mulighed for forlængelse. På Clemens har vi to huse og en lejlighed. Den ene hus rummer de yngste beboer. Oftest de 10 til 14 årige. Den andet hus rummer de ældste. Oftest de 15-18 årige. Lejligheden bruges af den ung, der er tættest på at skulle flytte for sig selv. Clemens er endvidere godkendt til §107-pladser. På Butterfly er alderen 6 til 16 år ved indskrivning med mulighed for forlængelse til det 23. år. På Vejløvej er alderen 10 til 18 år ved indskrivningen med mulighed for forlængelse. Vejløvej er endvidere godkendt til §107-pladser.

Fonden Clemens er godkendt til at kunne modtage;
Normalt begavede børn/unge med emotionelle, adfærdsmæssige og sociale problemstillinger. Børn/unge med tilknytnings -og kontaktforstyrrelser, ringe selvværd, opmærksomheds- og indlæringsvanskelighede og psykiske vanskeligheder, der kræver psykiatrisk specialviden – og behandling.

Vore indskrevne børn/unge kan komme fra hjem med misbrug, psykisk syge forældre, forældre med ringe eller helt uden forældreevne eller fra hjem med uhensigtsmæssige familiemønstre. Der kan her være tale om traumatiske oplevelser, fysiske og seksuelle overgreb, omsorgssvigt af fysisk eller mental karakter eller udtalt manglende forståelse i familien for, hvad barnet/den unge skal rustes til i det moderne samfund for at have mulighed for selv eller sammen med andre at skabe en selvstændig tilværelse.