55 34 50 03

adm@fondenclemens.dk

Sikkermail: sikkermail@fondenclemens.dk

CVR nr. 29268991

Ansøgninger sendes til: job@fondenclemens.dk

Sanseintegration

I fonden Clemens er i alle huse forsøgt at skabe et fysisk trygt og godt miljø, der ved sin overskuelighed er let at finde ud af, som giver gode sansemæssige påvirkninger, er rart at være i og som opfylder de fysiske behov, som netop den målgruppe har, der bor der.

Sammen med tryghed og nærværende voksne, udgør de gode fysiske rammer et helt nødvendigt ”holding enviroment” som nødvendigt afsæt for forandringsprocesser.

Fysiske rammer som sanseintegration

Vi arbejder meget og meget bevidst med vores fysiske rammer og forsøger hele tiden at rejse ressourcer til flere sansestimulerende og favnende miljøer i vores huse / afdelinger.

Vi inddrager også de helt hverdagsmæssige begivenheder til opmærksomhed på sanseoplevelser: Sætter opmærksomhedens lys på dufte af bagning, blomster og mad etc, lyden af vind, tænder op i brændeovn, går på bare tæer i græsset eller ved vandet.

På Gården hvor de mindste bor er der et fondsstøttet udemiljø med legeområder, frugthaver, dyr m.m. der i en klasse for sig selv (se under projekter), men alle steder i fonden Clemens bærer indretning og udenoms-arealer præg af de behov, de børn og unge har, der bor der.

Vi er i Clemens kendte for at arbejde meget bevidst med sanseintegration og er derfor at finde på ”PÆD-Talks” – et virtuelt forum, hvor man kan søge god viden om pædagogiske tiltag og retninger – se os fortælle mere om sanseintegration her:

https://www.youtube.com/watch?v=EwgeWdlk7tw

TEORETISK GRUNDLAG

SANSEINTEGRATION I FONDEN CLEMENS

Som det tydeligt ses på indretninger og udearealer, går vi i Fonden højt op i at børnene/de unge i dagligdagen får deres sanser stimuleret, og gerne i samspil med de voksne.

Vores grundlæggende teoretiske afsæt hviler, meget forenklet sagt, på to ben:

1.​     A.Jean Ayres sanseintegrationsteori, hvori hun beskriver at forudsætningen for, at børn oplever en succesfuld deltagelse i aktiviteter, afhænger af dets evne til at                 kunne agere med deres omgivelser. Og den evne fandt hun er afhængig af hjernens evne til at kunne bearbejde og integrere de sanseinformationer, den modtager.

        De principper vi anvender, i forbindelse med indretning og brug af vores faciliteter er at

  • ​der skal være mulighed for øgede sensoriske input til krop og hjerne
  • ​træningen/stimulationen skal helst kobles med meningsfulde aktiviteter
  • ​der skal være en aktiv deltagelse (bl.a. Bundy et al)

2.     ​Vi anser det relationelle forhold til barnet / den unge for helt nødvendig for barnet/den unges evne til at integrere stimulationen og dermed modnes i samspillet med             andre og opnå en bedre indlæringsevne. Kontakten, relationen, leg og glæde er nogle af de begreber, der er helt nødvendige for opnåelse af en god kropsbevidsthed.

  • ​Vedrørende denne forståelse af relation og kropsbevidst anvender vi bl.a. Susan Harts neuroaffektive udviklingspsykologi som en meget brugbar referenceramme.

Litteratur:

Ayres, JA; (1986)”sanseintegration hos børn”

Bundy; A et al; (2002): Sensory integration theory and pratice”

Hart, Susan; mange bøger – bl.a.: ”den følsomme hjerne”.

Hvid Tove; (1990); ”Kroppens fortællinger”

Nissen, Connie; ”sansemotorik og samspil.”

​​