55 34 50 03

adm@fondenclemens.dk

Sikkermail: sikkermail@fondenclemens.dk

CVR nr. 29268991

Ansøgninger sendes til: job@fondenclemens.dk

Rideterapi på Clemens

Alle børn og unge på Clemens tilbydes rideterapi.
De hestekyndige hos os er både veluddannede og erfarne.

Omgangen med heste er generelt et efterhånden veldokumenteret terapeutisk redskab og på Clemens har vi mange og meget gode erfaringer med at anvende rideterapien sideløbende med det pædagogiske arbejde, der foregår rundt om børnene/de unge på vores bosteder.

Rideterapien foregår i kontakten, kommunikationen og kropssproget mellem hesten, barnet/den unge og terapeuten.

Rideterapien indeholder

  • Et sansemæssigt aspekt, som stimulerer kropsbevidsthed og identitetsfølelse
  • Et fysisk aspekt, der gør kroppen stærkere og som giver både øget selvværd og mere selvtillid
  • ​Et følelsesmæssigt og socialt aspekt, der bedrer barnet/den unges mentaliseringsevne og styrker den gode relation.

​​

Hesten har en evne til at virke terapeutisk på mennesket.
Den spejler sig ofte i os og kan udvise samme følelser. Den kan appellere til nærvær og kan selv udvise tillid, nysgerrighed og åbenhed.
Dette bringer forskellige følelser op, som der kan arbejdes terapeutisk med, blandt andet omkring barnets/den unges mentaliseringsevne – forenklet sagt: evnen til at se på indefra og sig selv udefra.
Det er i den gode relation til andre, at mennesker udvikler sig, føler sig betydningsfulde og oplever mening med tilværelsen.

Se mere: www.rideterapi.dk

Eller spørg os endelig!

​​

Ridning på Clemens​

Man kan lære at ride, når man bor hos os.

Man kan også blive bedre til at ride og ride ture sammen med nogle andre.

Man styrker sin koncentration, opmærksomhed, balance og løsner nogle spændinger ved at ride. Og så er det god og sjov motion.

Det sunde i at omgås heste fylder meget på Clemens og alle bakker op om, at børn og unge har den mulighed.
Det betyder, at hvad enten du skal til ridning eller til rideterapi, så bliver du kørt ud til gården af de voksne, nogle gange hentet lige fra skole.
Man kan både spise aftensmad og have været i bad, når man kommer hjem til opholdsstedet igen, hvis det ellers bliver for stressende efter de lange skoledage at komme sent hjem og nå det hele.

Såvel ridning som rideterapi foregår såvel på ridebane, rotunde og på skovture.

Ridelejr

Der er tradition for, at der afvikles ridelejr i sommerferien. Den planlægges ud fra hvilken aldersgruppe, evner, interesse og andet der er i børne – og ungegruppen på det givne tidspunkt.

Sommerarrangement

Der afholdes fælles sommerarrangement hvert år.
De, der har arbejdet med hestene gennem året viser hvad de kan og andre kan få mulighed for at prøve at arbejde med hesten fra jorden eller få en ridetur.

Besøg hos hestene

Sagsbehandlere og familieplejekonsulenter må gerne komme og se, hvad børnene / de unge laver, når de er hos hestene. Børnene/ de unge vil meget gerne vise det frem.