55 34 50 03

adm@fondenclemens.dk

Sikkermail: sikkermail@fondenclemens.dk

CVR nr. 29268991

Ansøgninger sendes til: job@fondenclemens.dk

Metoder​​

Respekt

Vores valg af metoder skal til enhver tid leve op til den ordentlighed og etik, der for os ligger bag ordet respekt i vores værdigrundlag. Det vil sige, at vores metoder skal leve op til den etiske standard, vi forsøger at efterleve.

Vores metoder må derfor være inkluderende, fordomsfrie, ordentlige, gæstfrie og tydeligt respektfulde i enhver menneskelig forstand.

Anerkendelse / anerkendende pædagogik og inddragelse

På Clemens taler vi anerkendelse i en socialpsykologisk forstand, der handler om at følgende nødvendige kernepunkter er opfyldt for at tilværelsen opleves meningsfuld:

·​Der er nogle, der holder af én, som man nu er

·​At man bliver behandlet retfærdigt af dem, der har magt magten over én

·​At der er et fællesskab, der har brug for én og som har positive forventninger til både hvad man kan bidrage med og at man som udgangspunkt gør sit bedste.

Denne tilgang danner grundlag for, at dagene på Clemens indeholder meget omsorg for den enkelte, også i retning af, at barnet/den unge forventes at folde sine færdigheder helt ud på egen hånd og i fællesaktiviteter.

Vi forventer, at den unge både kan og vil bidrage til fællesskabet og til egen udviklingsplanlægning med aspekter og evner som gør udvikling og fællesskab rigere, end det ville have været uden barnet og den unges bidrag.

På Clemens arbejdes der kontinuerligt på, at de voksne kan tilbyde gode relationer til børnene/de unge. Tillid til en eller flere voksne danner fundament for børnene/de unges lyst til forandring.

Børnene/de unge har faste voksne omkring sig, at de voksne er synlige og nærværende i husene. Børnene/de unge bliver udfordret, hvis de ikke af sig selv griber til aktiviteter, der bringer deres evner i spil og udvikler deres færdigheder.

Det betyder, at tidligere gode erfaringer sammen med positive forventninger bruges til at skabe nye oplevelser

At fællesskabet opmuntrer og også forventer noget af hver enkelt.

Troværdighed / rytmer og rammer

Troværdighed betyder hos os, at de voksne taler sandt, samt giver deres meninger og forståelse af hvad der foregår til kende over for børnene / de unge.

Et anden væsentligt forhold omkring troværdighed er, at der i alle huse er kendte og faste tidspunkter og begivenheder dag efter dag. De voksne holder aftalte tider og det forventes at børnene/de unge gør det samme.

Så der skabes en tryg ramme om børnenes / de unges liv.

Mentalisering

Mentalisering kan udtrykkes som at have sind på sinde: at kunne mærke følelser i sig selv i samspil med en anden, fornemme den anden rigtigt og forstå dynamikken mennesker i mellem.

Mentalisering som metode er en stil de voksne i mellem og mellem de voksne og børnene/de unge, hvor man taler åbent om følelsesmæssige dynamikker, der her og nu, eller der og da, er - eller har været på spil. Alt sammen for at børnene/de unge bliver bedre til at forstå følelsesmæssige forhold og kunne tåle mere uden at gå i affekt.

Læs mere under menuen Mentalisering

Miljøterapien på Vejløvej

På Vejløvej arbejdes der miljøterapeutisk ud fra et psykodynamisk teorigrundlag med en jegstøttende, mentaliseringsbaseret og anerkendende tilgang til de unge.

Den terapeutiske tilgang er mentaliseringsbaseret, de pædagogiske principper tager afsæt i den anerkendende teori.

Rammerne omkring den unge kan tilrettelægges ekstra jeg-støttende.

Samarbejdet med den unge tager udgangspunkt i en forståelse for, at unge med psykiske vanskeligheder udover ovenstående har brug for mentaliserende voksne om sig for selv at tilegne sig bedre evne til mentalisering.
En bedre mentaliseringsevne giver større mulighed for at indgå i de relationer, der skal danne afsæt og mod til forandringsprocesser.
De unge har brug for at danne sig erfaringer for, hvordan de psykiske vanskeligheder kan håndteres bedst muligt med mindst mulig social konsekvens.

Miljøet er lig med de fleksible, men klare rytmer og rammer, der er omkring dagliglivet på Vejløvej.
Hvor det er tænkt ind, at indretning, farvevalg, højde på musik, aktivitetsmuligheder, dag – og ugeskemaet, overholdelse af tider og de aftaler, der i øvrigt er indgået, virker tillidsvækkende og stressdæmpende. Miljøet danner fundament for udvikling og giver overskud til at arbejde på udvikling sammen.
Miljøet angiver derudover kulturen i huset, hvilket er en stor støtte det første halve år efter at en ung er flyttet ind.
Miljøet vurderes løbende, tilpasses de aktuelle unges behov og er på ingen måde en rigid, men tvært i mod en hjælpsom størrelse.

Læs nærmere under Vejløvej.