55 34 50 03

adm@fondenclemens.dk

Sikkermail: sikkermail@fondenclemens.dk

CVR nr. 29268991

Ansøgninger sendes til: job@fondenclemens.dk

Mentalisering

Mentalisering

Vores uddannelser

Alt personale i Fonden Clemens, der arbejder med børnene/de unge uddannes i vores interne uddannelsesforløb i mentalisering som begreb og stil.

Udviklingsmidler til implementering og afprøvning fra satspuljen

Fra 2017 – 2020 har vi fået bevilliget penge til deltagelse i en stort afprøvningsprojekt af mentaliserings-guiden, udviklet af Center for Mentalisering.

Guiden er et meget brugbart praksisværktøj + undervisningsprogram, som betyder, at alle medarbejdere i hele fonden Clemens, nu uddannes i metoden.

Alle ledere har allerede været på uddannelse i MBT-M hos Finn Skårderud og Bente Sommerfeldt,

og ved hvad begrebet mentalisering rummer og hvad anvendelse af den mentaliserende stil som værktøj, kan udrette for barnets/den unges udvikling.

Hele ledelsen er derfor kompetente tovholdere for afprøvning og implementering sammen med den interne arbejdsgruppe, der også er nedsat.

Forstander og udviklings- behandlingsleder har taget MBT-I uddannelse hos Sigmund Karterud og Finn Skårderud i Oslo og tilbyder, efter behov, individuelle mentaliseringsbaserede samtaler til fondens børn og unge.

Om mentalisering

Mentalisering kan udtrykkes som at have sind på sinde: at kunne mærke følelser i sig selv i samspil med en anden, fornemme den anden rigtigt og forstå dynamikken mennesker i mellem.

​Bedre mentaliseringsevne hjælper barnet/den unge med at skabe og være i de vigtige relationer til andre, der udvikler og forankrer en stærkere selvfølelse.

En forbedret mentaliseringsevne støtter barnet/den unge til en sundere affektregulering end udadreagerende adfærd eller selvskade.

Det betyder, at de voksne taler med børnene / de unge om følelsesmæssige aspekter, der kan være på spil i samværet med hinanden – spejler, afstemmer spejlingen og taler åbent om, hvad der mon kan være på spil.

Det betyder også, at de voksne kan vurdere, om den unge er så presset, at det ikke kan forventes, at den unge kan forstå ting af fornuftens vej, men skal mødes mere følelsesmæssigt betryggende så der kan komme ro på.

Mentalisering som metode er en stil de voksne i mellem og mellem de voksne og børnene/de unge, hvor man taler åbent om følelsesmæssige dynamikker, der her og nu, eller der og da, er - eller har været på spil.

Alt sammen for at børnene/de unge bliver bedre til at forstå følelsesmæssige forhold og kunne tåle mere uden at gå i affekt.

De voksne lærer børnene/ de unge meget godt at kende via både denne og den anerkendende tilgang.​