55 34 50 03

adm@fondenclemens.dk

Sikkermail: sikkermail@fondenclemens.dk

CVR nr. 29268991

Ansøgninger sendes til: job@fondenclemens.dk

Forældresamarbejde

Vi har en vision om at være et sted, hvor både børn/unge og deres netværk i meget høj grad bliver inddraget i barnet/den unges ophold og behandling hos os.

I Fonden Clemens er vi kendte for at have meget succes med forældresamarbejde - også når det kan opleves vanskeligt.

Vi har mange erfaringer med, at tvangssager kan blive til frivillige anbringelser, hvis forældrene føler sig respekterede og inddraget i hele det omfang, det er os muligt.

For at skabe den bedste grobund for succes og udvikling for børnene/de unge, er det afgørende for os, at vi formår at samarbejde om anbringelsen.

Vi forsøger derfor at inddrage forældrene så meget som muligt omkring hverdag, udvikling og trivsel.

Vi har ugentlige samtaler med forældre/værger, hvor vi lægger vægt på at få dem i spil som samarbejdspartnere.

Vi oplever, at denne måde at inddrage forældrene på gør det nemmere for barnet/den unge at opretholde en relation både til opholdsstedet og forældrene, da alle voksne er på samme hold.

Psykoedukation til forældre

Som et nyt tiltag tilbyder vi vores forældre at komme til nogle forældreaftner i efteråret, hvor vi underviser i mentalisering samt nogle af de almindeligste psykiske vanskeligheder hos børn og unge hos os.

Vi udfører jævnligt tilfredshedsundersøgelser i forældregruppen, så vi holder kursen for vores vision.