55 34 50 03

adm@fondenclemens.dk

Sikkermail: sikkermail@fondenclemens.dk

CVR nr. 29268991

Ansøgninger sendes til: job@fondenclemens.dk

Fagligt grundlag

Relationer og godt hverdagsliv

I Fonden Clemens arbejder pædagoger og miljøterapeuter på fuld kraft på at skabe så god kontakt til børnene / de unge, at børnene/de unge får mulighed for at udvikle sig via disse relationer.

Kontakten skabes via stort og tilbagevendende nærvær, støtte og opmuntring til at gennemføre hverdagslivets gøremål ud fra ønsket om, at vores børn og unge får fundet ressourcerne frem til at få en så max god tilværelse, der kan lade sig gøre – og vi sætter ikke loft!

Vi forventer os det bedste og er med hele vejen med de gode forventninger, som vores erfaring har givet os med årene i fonden Clemens.

Vi glemmer ikke, at børn og unge skal lege, grine og føle sig super trygge, der hvor de bor!

Fagligt grundlag i Fonden Clemens

Vores værdigrundlag udgangspunkt for de metodevalg, vi træffer.

Det faglige fundament vi står på, er vores faglige forståelse og viden om de ressourcer, problemområder og behov, som børnenes og de unges vanskeligheder medfører.

Vores værdigrundlag er

·​Anerkendelse, respekt, inddragelse og troværdighed

Vores faglige forståelse og viden hviler i hverdagen på pædagogiske, udviklingspsykologiske, socialpsykologiske samt neuropsykologiske teorier, der er praksisrettede.

Hvordan udvikler vi os fra helt små, hvilke betingelser skal være tilstede for at det lykkes at blive et helstøbt menneske og hvordan ser det ud, når dette ikke er sket? Kan vi mødes på en måde, så vi får en ny chance? Er der særlige forhold, der hjælper på muligheden for at mødes?

Vores udviklingsteoretiske grundlag hviler blandt andet på Sterns udviklingsteorier samt tilknytningsteorier- og mønstre som de beskrives af blandt andre Bowlby og Mary Ainsworth.

De udviklingsmæssige forstyrrelser hos børn forstås ind omkring Niels Peter Rygårds materiale.

Vores pædagogiske udgangspunkt er den anerkendende pædagogik, hvilken for en stor dels vedkommende underbygges af den anerkendende socialpsykologi, som den beskrives af Axel Honneth.

Basislitteratur

Bente Lynge; Anerkendende pædagogik

Niels Peter Rygård; 2011: Børn og unge med tilknytningsproblemer og tilknytningsforstyrrelser.

Skårderud og Sommerfeldt; 2014: Miljøterapibogen

Hart & Schwartz: Fra interaktion til relation

Susan Hart; Den følsomme hjerne

Axel Honneth; 2003; Behovet for anerkendelse

Daniel Stern; 2000; Spædbarnets interpersonelle verden

Brodin & Hylander; 1998; At blive sig selv.