55 34 50 03

adm@fondenclemens.dk

Sikkermail: sikkermail@fondenclemens.dk

CVR nr. 29268991

Ansøgninger sendes til: job@fondenclemens.dk

Akkreditering

Samlet konklusion og vurdering af stedet: Fonden Clemens er få år gammel i sin nuværende konklusion efter at have fusioneret med to andre opholdssteder. Organisatorisk opleves Clemens som en velfungerende institution med velimplementeret praksis for ledelse, kommunikation, kompetenceudvikling og videreuddannelse. Der opleves et højt fagligt niveau, veluddannede medarbejdere og implementeret praksis omkring udviklingsplaner for børn/unge. Sammenfattende oplevelses Fonden Clemens som et solidt, gedigent behandlingstilbud til børn og unge.​

Læs rapporten her

FADK – foreningen Akkreditering Danmark.

I Fonden Clemens deltog vi for ca. 10 år siden over 3-4 år i et omfattende projekt, der handlede om at udvikle en kvalitetsmodel for socialt arbejde.

Det lykkedes ca. 100 døgninstitutioner at stå sammen om dette arbejde, der mundede ud i en omfattende og krævende model for godt, og kvalitativt stærkt arbejde.

Den fond, der herefter skulle drive salg af kvalitetsmodellen lukkede desværre af forskellige årsager ned, men det lykkedes en lille flok af døgninstitutioner at stifte en forening, der købte modellen ADK 20.13 ud af konkursboet.

FADK

Det ambitiøse arbejde med i fællesskab at udvikle den bedste kvalitet i og omkring de institutioner, der hver dag løfter opgaver for og sammen med de mest sårbare børn, unge og voksne i Danmark er derfor fortsat i fuld sving.

I Clemens vil vi mere end at opfylde de mindstekrav for ordentlig kvalitet i vores arbejde, som loven om socialtilsyn kræver.

Vi er derfor fortsat meget aktive i denne, for tiden lille, men eksklusive forening, der ofte mødes og diskuterer faglige og organisatoriske spørgsmål, udfordrer hinanden og inspireres til fortsat at yde vores bedste.

Certificering

Der føres tilsyn, og vi er netop blevet certificeret på vores 3 gamle afdelinger via Bureau Veritas, som foreningen har aftale med om driften af ordningen.

De sidste 2 afdelinger kommer snart med.​