55 34 50 03

adm@fondenclemens.dk

Sikkermail: sikkermail@fondenclemens.dk

CVR nr. 29268991

Ansøgninger sendes til: job@fondenclemens.dk

Vejløvej er opdelt i to mindre bogrupper. Det giver en dagligdag med ro og overskuelige dynamikker, hvilket de fleste beboere har brug for.

I dagligdagen holder vi vi meget fokus på den sunde udvikling, på relationer, fællesskabets og netværkets betydning.

Der er faste og synlige aftaler over, hvem der gør og ikke gør hver dag.
Mentalisering

Samarbejdet med de unge tager udgangspunkt i en forståelse for, at unge med psykiske vanskeligheder har brug for samvær med mentaliserende voksne for selv at tilegne sig bedre evne til mentalisering og dermed også bedre følelsesregulering.
De unge har brug for at danne sig nye indre arbejdsmodeller og erfaringer for, hvordan de psykiske vanskeligheder kan håndteres bedst muligt med mindst mulig social konsekvens og mindst mulig trang til destruktiv adfærd.
Jo bedre evne til mentalisere jo bedre er muligheden for at indgå i de relationer, der skal danne afsæt og mod til forandringsprocesser.

Derfor tales åbent om forskellige følelsesmæssige forhold og hvordan vi forstår og nogle gange misforstår hinanden.

Miljøet er lig med de fleksible, men klare rytmer og rammer, der er omkring dagliglivet på Vejløvej.
Hvor det er tænkt ind, at indretning, farvevalg, højde på musik, aktivitetsmuligheder, dag – og ugeskemaet, overholdelse af tider og de aftaler, der i øvrigt er indgået, virker tillidsskabende og stressdæmpende og giver overskud til at arbejde på udvikling sammen.

Miljøet tager udgangspunkt i normalforventninger og angiver derudover kulturen i huset, hvilket er en stor støtte det første halve år efter at en ung er flyttet ind.

Miljøet vurderes løbende, tilpasses de aktuelle unges behov og er på ingen måde en rigid, men tvært i mod en hjælpsom størrelse.

Hverdagen i huset er virkelig præget af de klare miljøterapeutiske rytmer og rammer, der er omkring dagliglivet på Vejløvej.

Miljøet vurderes løbende, tilpasses de aktuelle unges behov og er på ingen måde en rigid, men tvært i mod en hjælpsom størrelse.​

LÆS MERE OM VEJLØVEJ HER