55 34 50 03

adm@fondenclemens.dk

Sikkermail: sikkermail@fondenclemens.dk

CVR nr. 29268991

Ansøgninger sendes til: job@fondenclemens.dk

Gården er et hjemligt og professionelt behandlingssted beliggende på en kæmpegrund, der er særligt anlagt til sansestimulering og -integrationstræning for børn og unge med udviklingstraumer, udviklings-samt tilknytningsforstyrrelser.

Der er specialbygget legeplads, sansehøj, frugthave, multibane, dyrehold og bistader.

Nogle af Gårdens børn går fast i rideterapi.

På Gården kan der tages hånd om børn, der kan være udadreagerende med baggrund i de vanskeligheder de har.

Børnene og de unge tager afsted til børnehave eller eksterne dagbehandlingstilbud hver dag.

De transporteres til de ting, de skal og køres hjem igen. Gårdens personale er vant til at være tovholdere for det gode skolesamarbejde til gavn for børnenes skolegang. Gårdens personale har deltaget i og været med til at udvikle model for samme. (Se under pinden ”projekter” på forsiden af vores hjemmeside).

Der er en let og ofte glad stemning i huset på trods af de store vanskeligheder i og blandt børnene / de unge, der rummes og arbejdes med.

Der er børne- ungdomsliv på Gården og pædagogerne er både med på at lege, og også at give al den megen støtte, som det kræver at være i legen.

Gården har visuelle tavler med aktiviteter og tider til støtte for dem, der har brug for det, og selve miljøet fremstår meget struktureret og med helt faste rytmer og rutiner for dagen.

Traditioner året rundt.

Gården har blandt andet faste traditioner for at invitere de andre huse i Fonden til æbleplukning og -kagespisning, til at slynge honning, og andre fællesaktiviteter.​