55 34 50 03

adm@fondenclemens.dk

Sikkermail: sikkermail@fondenclemens.dk

CVR nr. 29268991

Målgrupper​

Vores børn og unge

Hos os bor 43 børn og unge i alderen 4 til 23 år, der har brug for så veluddannede og erfarne voksne omkring sig, at de mødes både nærværende og respektfuldt lige der, hvor de befinder sig.

Vi har tilbud til 2 forskellige målgrupper fordelt på 5 bosteder, som alle hviler på samme værdier.

Målgruppe og ydelse Clemens, Gården, Dyssevej og Butterfly

Ydelse: Socialpædagogisk, mentaliseringsbaseret behandling. § 66 stk. 1, 5

Se under de enkelte afdelinger for nærmere oplysninger. Gården er for eksempel behandlingssted for vores yngste børn fra 4 år.

·​Normalt begavede børn/unge med emotionelle, adfærdsmæssige og sociale problemstillinger.

·​Børn/unge med tilknytnings -og kontaktforstyrrelser, ringe selvværd, opmærksomheds- og indlæringsvanskeligheder, generel mistillid til voksne.

·​Vore indskrevne børn/unge kan komme fra hjem med misbrug, psykisk syge forældre, forældre med ringe eller helt uden forældreevne eller fra hjem med uhensigtsmæssige familiemønstre.

·​Der kan være tale om traumatiske oplevelser, fysiske og seksuelle overgreb, omsorgssvigt af fysisk eller mental karakter

·​ Udtalt manglende forståelse i familien for, hvad barnet/den unge skal rustes til i det moderne samfund for at have mulighed for selv eller sammen med andre at skabe en selvstændig tilværelse.

Målgruppe Vejløvej (Psykiatri)

Ydelse: Miljøterapeutisk, mentaliseringsbaseret behandling. § 66 stk. 1 + §107

Vejløvej har enkelte pladser for unge voksne.

·​På Vejløvej bor unge, som har særligt brug for at blive mødt af voksne, der har kompetencer inden for psykiatri og i et miljø der er tilrettelagt, så det særligt gavner udviklingsarbejdet for unge med psykiatriske vanskeligheder.

·​Normaltbegavede unge fra 14 år med psykiske og sociale problemstillinger

·​Psykiske vanskeligheder, der kræver psykiatrisk specialviden – og behandling

·​ Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser